Erateed-ja maad ning kaardid

Postid, mis kuhugi mujale ei sobi.

Moderaatorid: jr, Maasturid, margus4x4ee, boob, Stupiduser, hulkur, kala, ennukas, Daniel, Moderators

Vasta
Kasutaja avatar
Landy
Typo Master 2.1
Postitusi: 16079
Liitunud: L Veebr 22, 2003 4:07 pm
Asukoht: Tallinn, 5 minuti kaugusel offroadist.
Kontakt:

Re: Erateed-ja maad ning kaardid

Postitus Postitas Landy »

Kasulik info, aga kuna artikkel on tasuline, siis lõpuni mina lugeda ei saa. Kui kellelegi on paberlehte või ligipääsu koodi siis võib edasi jutustada.
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/ta ... d=73719935
-----------------------------------------------------------------
Lets talk about LAND ROVER's
Kristjan Vaarmann (+372)5010599 kristjan.vaarmann@landroverclub.ee
Land Rover'iga nakatatud aastast 1996, off-road spordis aastast 2003!
MTÜ Eesti Land Roveri Klubi
valdo
Rookie
Postitusi: 9
Liitunud: K Apr 04, 2007 11:41 am

Re: Erateed-ja maad ning kaardid

Postitus Postitas valdo »

Artikkel selline.

Uus ehitusseadustik muudab erateede kasutamist

Kohalik omavalitsus peab eratee omanikuga sõlmima notari juures eratee kasutamise kokkuleppe ning see kantakse kinnistusraamatusse maatüki koormatisena.

1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustik (ES) tunnistas kehtetuks teeseaduse ning haaras endasse kogu teede ehitamist ja kasutamist puudutava valdkonna. Maareformi ja ka läbimõtlemata kinnisvaraarenduse tõttu on paljude isikute kinnistute juurdepääs nii maal kui linnas seotud eramaal olevate erateede ja eratänavate kasutamisega. Kõik teed ei viigi Rooma!

ESi jõustumisel on küsimusi tekitanud erateede avalikuks kasutamiseks määramise uus kord. Teeseaduse § 4 kohaselt määras eramaal oleva tee avalikuks kohalik omavalitsus, andes selle kohta haldusakti ja sõlmides omanikuga kirjaliku lepingu tee avaliku kasutamise tingimuste kohta.

Teehooldus läks selle alusel üle omavalitsusele ja tee kanti teeregistrisse avalikult kasutatava teena. Kui sellist kokkulepet omavalitsusega ei ole, kasutavad eraisikud teise isiku erateed temaga sõlmitud kokkuleppe alusel (kokkulepe võib olla ka suuline või vaikimisi tee kasutamise lubamine) ning teehoid on eratee omaniku kohustus.

Teeregistri andmetel on avalikuks kasutamiseks määratud erateid Eestis üle 4500 km.

Uus kokkulepe notari juures

Uues ehitusseadustikus reguleerib küsimust § 94. Selle kohaselt tuleb eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks kohalikul omavalitsusel vastu võtta vastav otsus (haldusakt) ning sõlmida eelnevalt kokkulepe piiratud asjaõiguse seadmiseks kohaliku omavalitsuse kasuks.

Seega, kui varem piisas kirjaliku kokkuleppe sõlmimisest, siis nüüd tuleb sõlmida kokkulepe notari juures ja kanda see ka kinnistusraamatusse sisse maatüki koormatisena. Sel juhul muutub kokkulepe nähtavaks ja siduvaks ka uute võimalike omanike suhtes. Piiratud asjaõiguse all tuleb mõelda eelkõige teeservituudi (kasutusõiguse) seadmist kohaliku omavalitsuse kasuks, kuid selliseks õiguseks on ka omavalitsuse kasuks seatav hoonestusõigus.

Piiratud asjaõiguse seadmisel lepitakse kokku eratee kasutamise tingimustena tähtaeg ja tasu eratee kasutamise eest, kuid selline kokkulepe ei muuda veel tee omandiõigust. Tee kuulub jätkuvalt maaomanikule. Sageli tuleb ette, et omavalitsused avaldavad omanikele survet, et nood võõrandaks maa uute kergliiklusteede rajamise eesmärgil, ja seda tasuta või sümboolse hinna eest.

Juhin tähelepanu, et maa väljamõõtmise ja võõrandamise asemel saaks lihtsalt ja väiksemate kuludega seada sama eesmärgi teostamiseks tasulised või tasuta teeservituudid omavalitsuse kasuks. Samuti tuleks mõelda, kas servituut peab olema tähtajatu või võiks selle piirata konkreetsete aastatega.

Kui eratee muutmine avalikuks kasutamiseks on hädavajalik ja omanik ei ole valmis selleks lepingut sõlmima või ei jõuta kokkuleppele lepingu tingimustes, on kohalikul omavalitsusel õigus rakendada haldussundi. See seisneb sundvalduse seadmises, mis toimuks analoogselt tehnorajatiste talumiseks sundvalduse seadmisega kinnisasja sundvõõrandamise seaduse alusel.

Viimati nimetatud seadus lubab avaliku tee rajamise või omandamise eesmärgil ka maatüki sundvõõrandamist. Sundvalduse seadmisel või maa sundvõõrandamisel tuleb määrata omanikule ka õiglane tasu turuhinna alusel.

Eratee kasutamise tasu kokkuleppimisel või määramisel sundvalduse korral võiksid omanikud lähtuda sellest, et neil ei ole mingit kohustust oma maad anda kasutusse tasuta või sümboolse hinna eest. Riigikohus on otsustanud, et uute kitsenduste kehtestamisel on omanikul õigus nõuda tasu turuhindade alusel, eelkõige lähtudes sellest, mis oleks sellise maa rendihind.
Nõua tasu turuhinnaga

Selline tasu nõudmise õigus kehtib ka juhul, kui eramaale soovitakse rajada avalikes huvides muid tehnovõrke, ja omanikel ei ole mingit kohustust lähtuda seadusega kehtestatud talumistasudest, mis pealegi on tunnistatud põhiseaduse vastaseks kui liiga madalad.

Omanikul on õigus lisaks nõuda reaalsete kulude hüvitamist seoses notari juurde servituudi lepingu sõlmimisele tulekuga (sõidukulu, tema ajakulu tunnihinna alusel jne). Omanik peab arvestama ka sellega, et tee avalikuks kasutamiseks määramisel tekib teele reeglina kaitsevöönd 30 meetrit teest, kui omavalitsus seda ei vähenda. Tee kaitsevööndis on keelatud paigaldada liiklejat häirivaid reklaame ja teabekandjaid, teha lageraiet, omanik peab lubama nähtavust piirava taimestiku kõrvaldamist, piiratud on ehitustegevus.

Eratee avalikuks kasutamiseks määramise otsuse jõustumisel lähevad kohalikule omavalitsusele üle kõik teeomaniku kohustused ja vastutus, eelkõige teehoid ja sellel ohutu liiklemise tagamine. Ehitusseaduse § 94 kohaselt võib kohalik omavalitsus osa või kõik teehoiu küsimused jätta eratee omaniku õlule, kuigi tee muutub avalikult kasutatavaks. Sellisel juhul sõlmib omavalitsus erateeomanikuga nn halduslepingu avalike ülesannete (teehoiu) tagasidelegeerimiseks ning sellise lepingu kohta tehakse märkus maakatastrisse teekinnisasja kohta.

Ehitusseadustiku rakendussätete kohaselt jäävad kuni 1. juulini 2015 sõlmitud teede kasutamise lepingud omavalitsustega kehtima, kuni saabub nende tähtaeg ja neid ei pea ümber vormistama teeservituutideks. Kui senine eratee avaliku kasutuse leping oli tähtajatu, siis kehtib see kuni ülesütlemiseni.

Ehitusseadustiku § 95 sätestab uuendusena ka kohaliku omavalitsuse ostueesõiguse teemaade omandamiseks. Sellega püütakse lahendada ka olukordi, kus kinnisvaraarendaja pankroti korral on teemaad läinud isikute kätte, kelle ainus eesmärk on krundiomanikelt nõuda teemaa kasutamise eest ülemääraseid tasusid. Ostueesõigus on vaid nende teemaade suhtes, mille osas on kehtiv detailplaneering tee avalikuks kasutamiseks määramise kohta.

Notaril on kohustus omavalitsusele müügilepingu koopia saata siiski juhul, kui omavalitsus on sellise maatüki kohta lasknud kinnistusraamatusse sisse kanda märkuse ostueesõiguse kohta. Kui sellist märkust tehtud ei ole, pole ka täituril ega pankrotihalduril kohustust teemaa müügist omavalitsust teavitada.
Veljo
Mudder
Postitusi: 71
Liitunud: P Dets 28, 2008 10:48 am
Asukoht: Tallinn-Järvamaa

Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas Veljo »

Tere!

Lootuses, et selle loo peakangelane kuulub lugejaskonda, tunneb ennast ära ja tee vastavad järeldused, kirjeldan eelmise nädala juhtumit.

Eelmise teisipäeva õhtul so 12.04. kella 21.00 paiku avastasid mu küllaltki eakad vanemad, et kodumetsas Järvamaal Ambla jõe ääres toimub kenake maastikuralli, millele viitasid hääled ja puude vahelt paistvad tuled. Kuna vanemate liikumine piiratud, siis jäid nad teeotsa ootama ja mõne aja pärast roomas metsast välja üleni mudane tume maastur, milles noormees ja neiu. Esivanema küsimusele vastas roolikeerajast noormees, et ta ei teadnud loata metsaminekust ja selle ülesse kündmisest midagi?! No mis sa ikka oskad kosta!! Loll, kes vabandust ei leia ja vanemat inimest lollitada ei oska.

Juuresolevatel piltidel on näha kodukootud oufroaderi saavutus.

https://www.upload.ee/image/5739197/20160416_130012.jpg
https://www.upload.ee/image/5739199/20160416_125937.jpg
https://www.upload.ee/image/5739200/20160416_125858.jpg

Kui sa kangelane loed seda, tunned ennast ära ja sul natukenegi südametunnistust, siis võiksid vabandada omanike ees ja rööbaste likvideerimisega heastada selle sigaduse.

Parimat,
Veljo
Kasutaja avatar
DJ2012
Mudder
Postitusi: 96
Liitunud: N Okt 11, 2012 6:17 am
Asukoht: Jõgevamaa,Vanasaare

Re: Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas DJ2012 »

Tahaks küsida mis need jäljed sulle seal võsavahel teevad nagunii on heinamaa niitmata nüüd leidsid paar jälge ja maailma lõpp käes.Kuradi maahomanikud nüüd ei tea mis ära teeks kui keegi paar jälge maha jätab.Kas tahate hauda kaasa võtta selle maalapikese et kõik peab ilus ja korras olema.Olen ise ka lapikese maa omanik ja ümberringi on naabrimehed kes ei lähe segaseks kui mõned jäljed võsaservas on.Ma saan tõesti aru kui keegi viljapõllu maha sõidab jah vot see on sigatsemine aga siin lihtsalt ja soolitselt on keegi võsaservas sõitnud. Sa pole isegi võsa suutnud maha võtta metsahooldusest rääkimata . See on niitmata võsaserv, see inimene tegi sulle teene et su võsa sealt põllupeale edasi ei kasvaks.Ole hea tee sellest kohast pilt juuli kuus ja vaata kas suudad neid jälgi kusagilt veel tuvastada. Mind ajavad sellised lödipüksid jumala närvi kohe sai jupikese maad ise nagunii ei ole midagi selleks teinud kellegi vanaisa pärandus tagastatud maad ja nüüd ei tea mis ära teeks.Ma sõidan iga aasta enda ilusale õuele kevadel ja sügisel sellised vaod sisse et jeep ka on kinni jäänud suvel ei ole midagi näha peab muru sama valuga niitma ühtegi jälge ei ole näha.
KAS NEED JÄLJED RIKUVAD TERVIST .SÖÖGIISU KADUS ÄRA.MAAILMAS ON PALJU ROHKEM JA ILUSAMAID VÄÄRTUSI KUI SU SITANE VÕSASERV, KUHU SA KINDLASTI VEAD OMA PRÜGI JA SITTA! JA LAS NEED POISS JA TÜDRUK SÕIDAVAD SEAL KÄISID LIHTSALT VÄIKESI EESTLASI TEGEMAS ,VÄHEMASTI EI KISU KUSKIL BALTIJAAMAS NARKOTSI JA EI SÜSTI . ON TUBLID JA TEGELEVAD KAS VÕI MUDAS MÜTTAMISEGA.
Jah ma olen enne selliste jobudega kokku puutunud kui mu väike tütar sõitis ATV ühe jobu maaka teepeal inimene läks lihtsalt kadedusest lolliks et ei tohi ja ei tea mis kõik juhtub rikub tee ära ja ei tea veel mida. Aga ei juhtunud midagi lihtsalt ongi sellised jobud lödipüksid ja tiblad kellele on see omand nii pähe löönud et vähe pole.
JA KUI SULLE EI MEELDI SEE PANE OMA MAALE AED ÜMBER EHITA KOHE SELLINE AED NAGU OLI BERLIINI MÜÜR JA LASE VOOL KA SISSE ET KEEGI EI TUNGIKS SULLE SINNA MAAPEALE JA ISE EI SAAKS KA VÄLJA. NÜÜD VÕIKS ÖELDA ET VANAD INIMESED JNE TÄPSELT NII ONGI MIDA VANEMAKS SEDA LOLLEMAKS LÄHEME NAGU HAUDA TAHAKS OMA MAAD KAASA VÕTTA ET SELLE PEAL KEEGI EI TOHI SÕITA.
Nüüd võiks arvata et ma maaomandit ei austa austan küll aga siis kui maaomanik on seleks kõik teinud et keegi tema maale ei tuleks, aiad ,märgid jne.
VOT NII MINA OLEN RÄÄKINUD JA NIMI ON MUL ERVI.
Parimat kõigile hulludele maaomanikele ja rahunege maha loodus parandab ennast nii et varsti ei ole mingeid jälgi näha
karlmk
Mudder
Postitusi: 66
Liitunud: E Apr 06, 2015 8:01 pm

Re: Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas karlmk »

Tere, ei tunne isiklikult kasutajat veljo,kuid minu arust tema jutul oma tõepõhi all. Ma arvan pigem, et ei otsita hirmsasti taga süüdlast, ega taheta kedagi pooma hakata, pigem asi elementaarses viisakuses. Kui on niipalju mune, et kellegi maalapil(vahet pole kas võsane või niitmata) ilma loata või kokkuleppeta mütata, siis on maaomaniku pahameel ju põhjendatud, kui veel näkku ka valetatakse.Arvan, kui oleks viisakalt tol õhtul vabandatud, siis poleks ka seda teemat siin. See minu arvamus.
Veljo
Mudder
Postitusi: 71
Liitunud: P Dets 28, 2008 10:48 am
Asukoht: Tallinn-Järvamaa

Re: Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas Veljo »

Tere sullegi hea ninatark Ervi!
Ma küll päris täpselt ei saa aru, mis kärbes sind hammustas või kes sulle lusikat pudrutamiseks pakkus, kuid austan su vaeva kirjatükki vorpimisel ja vastan paari lausega.
See mets ei olegi nii hooldamata, kui sa oma teadmatuses arvad. Selle müttamise koha vahetusse lähedusse istutasin tunamullu kuused ja esmane mure oli just nende pärast. Õnneks nad kannatada ei ole saanud ja sellega kõik hästi.
Lisaks selle kasutavad seda „niitmata võsaserva” jahimehed, et jõuda jõeääres paikneva söödakohani. Nad seda teinud aastaid ja seni vägagi loodussäästlikult, vältides „pehmet aega” ja jätmata endast maha künnivagusid. Kahtlustan, et praegused jäljed ei kao ilma inimese sekkumata kuhugi ja kui jahimehed neist suvel üle sõidavad, siis pigem asi süveneb.
Seega ei ole tegemist siin järjekordse maaomaniku põhjendamatu kiunuga, vaid põhjendatud pahameelega.
Hea Ervi, kui sul on suva enda maalapist, sellel kasvavatest puudest või koduõuest, mida sa tundud mõnuga kündvat, siis ela oma armsas mullis ja ära kiunu teiste teemades. Ma saaksin veel aru, kui see „päevakangelane” oleksid sina olnud aga hetkel juba selge, et see au ei kuulu sulle. Seega puhka jalga ja sulge.
Parimat,
Veljo
Kasutaja avatar
DJ2012
Mudder
Postitusi: 96
Liitunud: N Okt 11, 2012 6:17 am
Asukoht: Jõgevamaa,Vanasaare

Re: Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas DJ2012 »

Tere uuesti siis
Nagu ma aru sain otsustasid sa isiklikuks minna no tervitused siis Ninatark Ervilt, Lödipüks Veljole!
Ah et kes mulle"lusikat pudrutamiseks" pakkus? Mine seisa nüüd peegli ette ja vaata kes.Kui sa nüüd mäletad kui sul just on nii pikka mälu et mäletada et sina Veljokene olid see kes tõmbas kiunu olematute jälgede pärast ülessee .Ja ma võin sulle ölda et asi ei ole mitte jälgedes pärast vaid hoopis selles et keegi ei kummardanud maaomanik Veljot ja ei palunud alandlikult luba maal viibimiseks. Aga nagu ma omas kirjas mainisin et sa Veljokene ei ole midagi teinud selleks et oma omandit kaitsta ei ole ehitanud aeda oma olematute kuuskede ümber, ega ka mingitki märki üles pannud et seal maal viibimine on ainult maaomaniku loal.Ütle mulle kust see vaene inimene pidi teadma et üks Veljo ei taha et tema hooldamata võsa ääres ei tohi sõita. Ja sa Veljokene ära karda et jäljed ei kao, vaid ma oma pika eluea jooksul olen küll sügavamaidki jälgi näinud mida kolme kuu pärast ei ole nähagi enam. Ja sinule Veljoke ütlen et see ei ole ainult sinu foorum see on avalik foorum ja igaühel on siin õigus oma arvamust avaldada.Ja ma täitsa kahetsen et see mina ei olnud kes järjekordsele väiklasele omas mullis elavale maaomanikule varbapeale ei astunud
JA ÜTLEN UUESTI ET KUI SA EI TAHA ET SU MAAPEAL KEEGI SÕIDAB SIIS TULEB SELLEKS KÕIK TEHA ET SEDA INIMESTELE SELGEKS SAAKS KA TEHTUD ET SULLE SEE EI MEELDI
Vastasel juhul ongi see kiun avalikus foorumis.
Nii et puhka ise ka jalga ja sulge
Parimat,
Ervi
v6sa
I live off from the mud
Postitusi: 1677
Liitunud: R Aug 19, 2005 4:31 pm
Asukoht: Harjumaa lõunapiir

Re: Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas v6sa »

Austet moderaatorid, kas isand Ervi ei oleks väikest mõttepausi ära teeninud? :roll: Hakata tühjast kohast sedamoodi plärtsuma on üsnasti imelik. Loogiline oleks säärast rünnakut aga oodata "sitapeast maaomaniku poolt rünnatud pahaaimamatult motoriseeritud uitajalt". :roll:

Kuigi teemaalgataja mure ei ole just maailmarevolutsioonilise tähendusega, siis õnnetuseks kehtib praegu maastikusõidukite liikumise kohta reegel, mille järgi peab olema maaomaniku luba... Mitte maaomanik ei pea oma valdusi ümbritsema kolmemeetrise tara ja sama sügava vallikraaviga. Kuigi väike teavitav sildike loogiliste sissepääsukohtade juures on vähim, millega oma eraldatusesoovist võimalikele uitajatele teada anda. Meil liikleb veel üksjagu kodanikke, kelle jaoks on endiselt "vsjaa naaša". :x

Piltidelnähtavad rööpad tasandab loodus mõne aastaga, kuigi mitte päris olematuks. Kas järelejääv lohk on oluline mure või mitte, jäägu omaniku otsustada. Loodusele olulist kahju tekitatud pole, aga omaniku turvatunne võis küll mõlgi saada.

MUl on küsimus teemaalgatajale: mida Sa rööpadjätnud uitajalt ootad? Avalikku vabandust või rööbaste vabatahtlikku tasandamist? Rööbaste-eelset olukorda ei ole enam võimalik taastada. Aga on võimalik rööpad (ja suhted) ära siluda.
Krusa, Krooks, GLK, Frontu ja hübriidruss veavad enamasti kõigi ratastega. Üldiselt olen rahul...
smurhv
Rock Crawler
Postitusi: 971
Liitunud: N Veebr 15, 2007 9:59 pm

Re: Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas smurhv »

Peale paari postitust on selge et see teema on eemaltvaataja jaoks "kahe Ambla jõmmi" omavaheline avalik saagimine. Uputaja ja Moovi, tõmmake palun saag nüüd korralikult käima, veel hästi ei sae :D
Y61
#540 Mudmen
Kasutaja avatar
ahto42
Rock Crawler
Postitusi: 643
Liitunud: T Mai 11, 2010 7:49 am
Asukoht: Tartu-Luunja

Re: Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas ahto42 »

Ma saan Ervi postist aru, et kui sul pole silti otsa eest, et "ära näkku löö", siis on ohutu. Aga kui pole, siis võib iga üks sulle kümpi sõita. Vabandusesks, et sorry ma ei teadnud ja pealegi silti polnud väljas.
Muud ma siit välja ei loe.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
Puurid, keermepuurid/-lõukurid, freesid, laagrid, treiterad, trei/freespingi tarvikud jne.
http://www.serve.ee
Kasutaja avatar
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitusi: 4305
Liitunud: L Dets 30, 2006 2:05 am
Asukoht: Tallinn
Kontakt:

Re: Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas Movistar »

v6sa kirjutas:
MUl on küsimus teemaalgatajale: mida Sa rööpadjätnud uitajalt ootad? Avalikku vabandust või rööbaste vabatahtlikku tasandamist?
Maaomanik ootab, et rööpad utiliseeritaks ja põõsastele uus koor toodaks.
TR3
Kasutaja avatar
K.Kotkas
investeerib nädalas miljoni
Postitusi: 1615
Liitunud: K Veebr 19, 2003 1:48 am
Asukoht: Tel +372 5056023

Re: Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas K.Kotkas »

DJ2012, kas see on nüüd selline hea toon millega avalikus internetis sõna võtta ?
PepeCosmos
Rookie
Postitusi: 10
Liitunud: E Apr 18, 2016 8:53 pm

Re: Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas PepeCosmos »

Probleem pigem selles, et pehme ajaga sellistes kohtades sõitmine jätabki sellise jälje.Pigem käib umbjoobes autoga sõitmine ja millegi imemine ja mitte tervete järglaste eostamine just sellistes metsatukkades ennem kui baltijaamas.Seni kuni ei ole märki väljas võivad sellised asjad juhtuda ja kui on märk väljas ei ole see ka 100% kindel, et midagi analoogset ei juhtu.Istutatud kuused võiksid ära märkida igaks juhuks ja neid peab hooldama ka kui tahad sealt metsa tulevikus saada.Viisakas on päiksetõusust päikseloojanguni isegi jalgsi eramaal viibides selleks luba küsida ja kui motoriseeritud kujul siis kindlasti tuleks küsida luba selleks.Jõe ääres kaldakaitsevööndis majandamiseks peab olema keskonnaametis kooskõlastatud luba.
Rääkides t..apeadest maaomanikest(seaduseid ei tunne) võin tuua paar näidet.15a tagasi käisin kalal sõpradega ja teiselpool kallast umb 100m kaugusel talu.Mingi vana lõugab õues, et tõmmake nahh muidu laseb maha karjus roppusi mida ei kannata trükkida oleks asi sellega piirdunud ei.Toodigi see sileraudne jahipüss välja ja sihiti meie poole ja tüüp tuli jõe äärde sellega.Täiskasvanud inimene sihib poisikesi relvaga jne...Aastaid on möödunud ja too sama vana nüüd sõidab mul tihti õuest läbi.Mul uued naabrid uued sõbrad tal aga kasutab erateed nii kuidas heaks arvab ja mäluga probleeme ei paista olevat""
Sellised ur...id on palju suurem probleem riigis kui see pagulaste teema täna.
Eelmisel aastal käisin kalal ja sõitsin kahe riigimaa vahel asuva eramaal ka 100m lõigu kuigi geps näitas, et olen riigimaal tegelikult,sissesõidetud raja kõrval olevas kraavis oli piir..Tulin kalalt ära mingi pirukas ripub tagumise pamperi küljes mõtlesin, et tahab mööda lasin mööda ja pirukas tõmbas käsipiduriga risti tee peale ja blokeeris mu teed.Mingi jõmm maika väel oks laiali lendas peale, et , mis sõidad siin küla vahel.Minu tee äärde ei jäänud ühtegi küla ja esimene maja oli 700m kaugusel ja see tee mida mööda tulin oli tupik tee, viib ainult jõe äärde.Tüüp siis kartulipõldu harides nägi, et jõe äärest tulin sõiduautoga ja tuli järgi.Tüüp seletab, et tema on kohalik naabrivalve liiguvad vargad seal ja jaanipäeval köit tõmbanud jne. kõvem poiss.Küsimuse peale kas on volitused selliseks sõiduki peatamiseks tee blokeerimiseks ei saanud selgeks vastust.Ma vastasin ise, et sellised volitused sõiduki peatamiseks on politseil jne ja sain kiire vastuse, et tema politseid ei usalda.Küsimuse peale kui satud varga otsa ja tema teed sedasi blokeerid võid olla ise rünnaku ohver ei saanud peale jaanipäeval köie tõmbamise jutu mingit arukat vastust.Seega loobusin kiiresti vestlemisest.Probleem pigem selles, et kahel korral on jõest välja tõmbanud märgistamata hiina nakkevõrgud ja kolmandal korral kui leian valin juba numbri 1313 aitab küll.
Tekkis ainult küsimus,miks sellised liiklevad meie teedel ja kes arstitõendeid väljastab nii jõe ääres vehkinud tüübile relvaloa taotlemisel ja mootorsõiduki juhtimiseks jaanipäeval köit tõmbanud poisile?
Kahjuks demokraatia tähendab paljude jaoks seda, et võivad suust välja ajada valimatult seda mis sülg suhu toob ja teha seda, mis heaks arvavad.Maaomanikud unustavad ära tihti, et peale õiguste on neil kohustused.Kaasfoorumlane Ervi võib oma õues teha seda mida tahab ja sedagi seaduste piires ja on kohustatud endale EV elades seadused selgeks tegema ja foorumis suheldes teiste inimestega võiks jälgida suhtlemise hea tava piire.Soovitaks lund rookida vms füüsilist teha puid lõhkuda jne. aitab pingeid maandada ei pea internetis teiste peale välja elama.
Kasutaja avatar
iiripilli
Fitting 38"
Postitusi: 221
Liitunud: L Veebr 20, 2016 3:01 pm
Asukoht: Järvamaa

Re: Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas iiripilli »

Vaidlust ei saa tekkida kui mõlemal poolel poleks õigus.
Seda teemat kohtab pea igas foorumis kus foorumlaaste tegevus on seotud looduses viibimisega.
Näit detektoristide foorumis on olnud see päevakorras pea aastast aastasse ja vaieldud on aastast aastasse.
Üldjuhul on kaks leeri inimesi. Ühes nii nimetatud linnamehed kes ei oma suuremat maavaldust kui oma korteri alla mahub ja teised niinimetatud maakad kelle maavaldustel viibides siis need pahandused esile kerkivad.
On olemas selline termin nagu "mõistlikkuse printsiip"
ja sellest peaks lähtuma nii maaomanik kui ka "linnamees" kes maksku mis maksab teise maa peale minna tahab.
See on kahe otsaga junn kus nuusutad ühest või teisest otsast haiseb ikka ühte moodi. Ja nuusutajaid jagub.
Ma ise kuulun sellesse leeri kes maavaldusi omab aga ei lase end häirida kui mõni näit atvga mööda mu põldu või teed tuiskab.
Maailma parandamist peab alustama ikka ise endast.
Land Cruiser PZJ75
Mob: 5624kolm844
Veljo
Mudder
Postitusi: 71
Liitunud: P Dets 28, 2008 10:48 am
Asukoht: Tallinn-Järvamaa

Re: Sigatsemine Ambla metsas

Postitus Postitas Veljo »

Tere taas!

Päris kõvasti on siin hagu alla antud :D

Ei osanud arvata, et see pöördumine, mis suunatud konkreetse inimese leidmisele ja probleemi lahendamisele, tekitab sellist vastukaja ja maailmavaadete lahkamaist. Savisaare ja Rõivase sõimamine veel puudu.
Tegelikult ei ole see teema minu jaoks enam aktuaalne, sest lõustaraamatu vahendusel inimene leitud, ta tunnistanud oma eksimust ja avaldanud soovi kahju heastada. Seega võib sellele arutelule punkti panna!

Samas, kui siinne verbaalne madin aitab kellelgi pingeid maandada, siis laske aga samas vaimus edasi. Foorumi sisu vähe tummisem ja eks mõnigi saab lõuatäie naerda ning tervis tuleb mis mühin :wink:

Parimat,
Veljo
Vasta

Mine “Ajaviide ja muidu huvitav jutt”