Enne, kui metsa lähed- vaata

Koht, kus saab arutada 4x4 teemadel, leppida kokku aegu, sõitude kohti ja muidu informatiivne koht / Information about different 4x4 events, safaries and adventures in Estonia and abroad.

Moderaator: Moderators

Kasutaja avatar
MetsaVikat
Rock Crawler
Postitusi: 868
Liitunud: P Nov 23, 2008 4:23 pm
Asukoht: Hiiumaa

Re: Enne, kui metsa lähed- vaata

Postitus Postitas MetsaVikat »

Lingid ei tööta.

Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
https://www.facebook.com/1uazfe/
Kasutaja avatar
Landy
Typo Master 2.1
Postitusi: 17245
Liitunud: L Veebr 22, 2003 4:07 pm
Asukoht: Tallinn, 5 minuti kaugusel offroadist.
Kontakt:

Re: Enne, kui metsa lähed- vaata

Postitus Postitas Landy »

Harku mets võetakse looduskaitse alla

Allikas: https://www.postimees.ee/6549401/harku- ... aitse-alla

Harku metsa kaitseala piiride skeem.

FOTO: Tallinna linnavalitsus
Tallinna linnavalitsuse tänase istungi päevakorras on punkt, millega algatatakse Harku metsa kohaliku kaitse alla võtmine.


Harku metsa kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta väärtuslikku maastikku, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku ning säilitada ja parandada virgestusvõimalusi Tallinna edelaosas.

«Harku mets omab olulist väärtust linna rohevõrgustiku tuumalana, toimides rändekoridorina erinevatele looma- ja linnuliikidele. Kaitseala põhjaosas paiknevad Valgesoo laugastiku serva-alad esinduslikus seisundis madalsoolaikudega. Kaitseala põhja- ja keskosas levivad 70–90-aastased palumetsad ja lõunaosas segametsa kasvukohatüübid. Alal leidub lamapuitu ja surnult seisvaid puid, mis soodustavad elustiku liigirikkust. Kaitseala on ülelinnalise tähtsusega virgestusala, mis pakub Tallinna linna ja Harku valla tervisesportlastele, loodushuvilistele ja korilastele arvukalt loodushüvesid, kirjutatakse linnavalitsuse korralduse eelnõus.

Looduskaitseseaduse kohaselt võib igaüks esitada ettepanekuid loodusobjekti kaitse alla võtmiseks. Harku metsa kaitse alla võtmise ettepaneku esitas linnale Nõmme Tee Selts.

Harku metsa kaitseala asub Nõmme linnaosas. Kaitstava ala suuruseks on kavandatud ligikaudu 79 hektarit.

«Harku raba ja mets oma asukohaga omab olulist väärtust linna rohevõrgustiku tuumalana, mis pakub mitmeid ökosüsteemi teenuseid. Ala on rändekoridoriks erinevatele looma ja linnuliikidele ning see on osa suuremast rohealade võrgustikust, mis tihedalt asustatud piirkondades omavad erilist rolli ka kliimamuutustega kohanemise ja õhukvaliteedi parandamise seisukohast. Kuigi Harku raba ja seda ümbritsevate metsade kaitse on tagatud ka planeeringutega, väärib ala mitmekesine maastik ja eriilmeline mets kaitset vähemalt kohalikul tasandil. Antud piirkonna nagu ka teiste linnaliste rohealade kasutuskoormus on suhteliselt suur, mistõttu vajab see rohkem tähelepanu. Kaitse-eeskiri koos kaitsekorralduskavaga annab konkreetsemad suunised ala väärtuste säilitamiseks ja kasutuse reguleerimiseks. Ekspert soovitab kaitse alla võtta kogu Tallinna linna ja Harku valda jääva tervikliku roheala, kuid põhjendatud on ka ainult Tallinna linna piiresse loodav kaitseala,» kirjutab elustiku ekspert Timo Kark möödunud aastal koostatud ekspertarvamuses.
-----------------------------------------------------------------
Lets talk about LAND ROVER's
Kristjan Vaarmann (+372)5010599 kristjan.vaarmann@landroverclub.ee
Land Rover'iga nakatatud aastast 1996, off-road spordis aastast 2003!
MTÜ Eesti Land Roveri Klubi
Pleku
Got ARB and Nitrous?
Postitusi: 192
Liitunud: N Apr 16, 2009 5:15 pm
Asukoht: Harju

Re: Enne, kui metsa lähed- vaata

Postitus Postitas Pleku »

Lennukoridor? Millised loomad seal nii erileised elavad? Bullshit.
Kasutaja avatar
Landy
Typo Master 2.1
Postitusi: 17245
Liitunud: L Veebr 22, 2003 4:07 pm
Asukoht: Tallinn, 5 minuti kaugusel offroadist.
Kontakt:

Re: Enne, kui metsa lähed- vaata

Postitus Postitas Landy »

Allikas:
https://www.postimees.ee/6934038/riik-l ... -kaitseala

Riik laiendab ohustatud linnuliikide säilimiseks Paadenurme kaitseala
Carl-Robert Puhm
26. märts 2020, 14:49

Valitsus otsustas, et suurendab 1992. aastal moodustatud Paadenurme looduskaitseala ja
kehtestas uue kaitse-eeskirja. Sel moel saavad parema kaitse haruldased ja ohustatud
looduslikud metsakooslused ning seal elavad must-toonekured ja metsised.

Paadenurme looduskaitseala asub kolmes maakonnas - Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas,
Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas ning Jõgeva maakonnas Mustvee vallas. See on Tudusoo
loodus- ja linnualal asuv Natura 2000 võrgustikku kuuluva ala.
Kaitsealal asub metsise mängupaik. Paadenurme metsisemäng, mis kukkede arvu poolest
liigitub suurte mängude hulka, on üks teineteisele lähedal asuvatest ja levikubarjäärideta
elupaigalaikudest, mis kokku moodustavad liigi jaoks tuumala. Sidusatest mängudest
koosnevatel tuumaladel on väga oluline roll Eesti metsisepopulatsiooni säilimisel ja
taastootmisel. Kuna metsis on paikne lind ja veedab olulise osa ajast nii pesitsusajal kui ka
väljaspool pesitsusaega 3 km raadiuses ümber mängupaiga, on oluline ühtlase metsamassiivi
säilitamine kogu metsise elupaigas.
Paadenurme looduskaitseala pindala suureneb 74,7 ha võrra. Kaitseala pindala kokku on 419,5
ha ja on kogu ulatuses riigimaa. Kaitsekorra uuendamisega arvatakse kaitseala
sihtkaitsevööndisse varem kaitseta olnud maa ja 160 hektarit varem piiranguvööndis olnud
maad.
Riigimetsa Majandamise Keskuse arvutuste kohaselt ulatub seoses täiendavate piirangutega
riigil iga-aastane saamata jääv puidutulu ligikaudu 11 680 euroni. Maamaksu laekub Vinni
vallavalitsusele ligikaudu 130 eurot, Alutaguse vallavalitsusele 353 eurot ja Mustvee
vallavalitsusele 535 eurot aastas vähem.
Kaitse-eeskirja kohaselt on inimestel lubatud kaitsealal viibida, korjata marju, seeni ja muid
metsa kõrvalsaadusi. Lubatud on ka jahipidamine, välja arvatud Paadenurme
sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. augustini.
-----------------------------------------------------------------
Lets talk about LAND ROVER's
Kristjan Vaarmann (+372)5010599 kristjan.vaarmann@landroverclub.ee
Land Rover'iga nakatatud aastast 1996, off-road spordis aastast 2003!
MTÜ Eesti Land Roveri Klubi
Kasutaja avatar
Landy
Typo Master 2.1
Postitusi: 17245
Liitunud: L Veebr 22, 2003 4:07 pm
Asukoht: Tallinn, 5 minuti kaugusel offroadist.
Kontakt:

Re: Enne, kui metsa lähed- vaata

Postitus Postitas Landy »

https://www.postimees.ee/7000268/kolm-k ... -alt-valja

Valitsus otsustas täna arvata riikliku kaitse alt välja Pärnumaal asuvad kaitsealad Marjalaid, Tõstamaa liigikaitseala ja Rannametsa jõe lammimets. Nendel aladel ei ole loodusväärtuseid, mida oleks otstarbekas kaitsta kaitsealana. Seal esinevate väärtuste kaitse on edaspidi tagatud vääriselupaikadena.
-----------------------------------------------------------------
Lets talk about LAND ROVER's
Kristjan Vaarmann (+372)5010599 kristjan.vaarmann@landroverclub.ee
Land Rover'iga nakatatud aastast 1996, off-road spordis aastast 2003!
MTÜ Eesti Land Roveri Klubi
Kasutaja avatar
Landy
Typo Master 2.1
Postitusi: 17245
Liitunud: L Veebr 22, 2003 4:07 pm
Asukoht: Tallinn, 5 minuti kaugusel offroadist.
Kontakt:

Re: Enne, kui metsa lähed- vaata

Postitus Postitas Landy »

-----------------------------------------------------------------
Lets talk about LAND ROVER's
Kristjan Vaarmann (+372)5010599 kristjan.vaarmann@landroverclub.ee
Land Rover'iga nakatatud aastast 1996, off-road spordis aastast 2003!
MTÜ Eesti Land Roveri Klubi
Kasutaja avatar
Landy
Typo Master 2.1
Postitusi: 17245
Liitunud: L Veebr 22, 2003 4:07 pm
Asukoht: Tallinn, 5 minuti kaugusel offroadist.
Kontakt:

Re: Enne, kui metsa lähed- vaata

Postitus Postitas Landy »

Aastakümneid menuka sõidukohana tuntud Astangu kaldapealne on nüüd siis lõplikult kasutuskõlbamatu:
https://www.err.ee/1608575908/tallinnas ... a-vajumine
-----------------------------------------------------------------
Lets talk about LAND ROVER's
Kristjan Vaarmann (+372)5010599 kristjan.vaarmann@landroverclub.ee
Land Rover'iga nakatatud aastast 1996, off-road spordis aastast 2003!
MTÜ Eesti Land Roveri Klubi
Kasutaja avatar
Landy
Typo Master 2.1
Postitusi: 17245
Liitunud: L Veebr 22, 2003 4:07 pm
Asukoht: Tallinn, 5 minuti kaugusel offroadist.
Kontakt:

Re: Enne, kui metsa lähed- vaata

Postitus Postitas Landy »

HOIATUS!

https://www.err.ee/1609158814/harku-val ... skaitseala

Harku valda võib tekkida üle 2000 hektari suurune looduskaitseala
EESTI
Vahur Lauri
08.11.2023 18:48

Kliimaminister Kristen Michal saatis kooskõlastamisele Sõrve looduskaitseala loomise eelnõu. Vald tegi ettepaneku juba 16 aastat tagasi, kuid seni on kaitseala kehtestamist mõjutanud samale alale jäävad lubjakivi-varud.

Sõrve looduskaitseala asub Harju maakonnas Harku vallas, hõlmab rohkem kui 2000 hektarit ja on piirkonnas ainuke terviklikult säilinud ühtne loodusmassiiv. Harku vald tegi ettepaneku kaitseala moodustamiseks 2006. aastal ja ministeeriumide kooskõlastusringile läheb kehtestamise eelnõu juba teist korda.

Eelmisel aastal kooskõlastas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eelnõu tingimusel, et kaitsealast jäetakse välja kolm geoloogilise uuringu ala - kokku 177 hektarit. Põhjus - kohalik paas sobib killustiku tootmiseks.

"Aga need augud asuvad täpselt selle viimasena säilinud Tallinna lähedase suure loodusliku massiivi keskel. Kui need augud sinna sisse jätta, põhimõtteliselt ei oleks sellel kaitsealal mõtet. Seal, kus kaevatakse, kaob kogu looduslik ökosüsteem ja maastik," ütles Harku vallavolikogu liige Val Rajasaar.


Harjumaa uue looduskaitseala sisse jääb ehituslubjakivi 46 aasta kogus
Kliimaminister ütles, et kaevandamiseks valmib Harju maakonna teemaplaneering siinsete varude kohta. Looduskaitsealalt kaevandama ei hakata.

"Selle valitsuse ajal seal kaevandamist ei tule. Ja on mõistlik see otsus ära teha, et selline ootus lõpetada ja teha looduskaitseala, et see pilt oleks ka selge," sõnas Michal.

Seda debatti on peetud 17 aastat. Et looduskaitseala moodustamisel eraomanikel tekib ka võimalus saada selle ala eest kas tasu, kui nende maad sellele jäävad, müüa oma maad ja saada kompensatsiooni.

Harku vald on viidanud, et Sõrve looduskaitseala aitaks täita Euroopa Liidu elurikkuse strateegia eesmärki – võtta 30 protsenti maismaast kaitse alla. Kindel on, et röövlindudele oleks kaitsela kehtestamine hea uudis.

"Sõrve kandi metsades elab kakulisi kuni kümme korda rohkem kui majandatavas metsas ja paar-kolm korda rohkem kui Lahemaa rahvuspargi sarnastes metsades," ütles Rajasaar.

Kliimaminister loodab mõne nädalaga saada vastused kõigilt ministeeriumidelt. Seejärel saab valitsus teha otsuse.

Toimetaja: Mari PeegelAllikas: AK
-----------------------------------------------------------------
Lets talk about LAND ROVER's
Kristjan Vaarmann (+372)5010599 kristjan.vaarmann@landroverclub.ee
Land Rover'iga nakatatud aastast 1996, off-road spordis aastast 2003!
MTÜ Eesti Land Roveri Klubi
Vasta

Mine “4x4 üritused / 4x4 events”